Praktijk de Bremberg

 

 
Relatietherapie

Er kunnen verschillende redenen zijn om te besluiten, in relatietherapie te gaan: je kunt het gevoel hebben, uit elkaar te zijn gegroeid elkaar niet meer te kunnen bereiken of geen plezier meer te hebben in het leven samen. Je maakt geen tijd meer voor elkaar. Er kan ook iemand anders in het leven van één van beiden gekomen zijn of je hebt het gevoel dat de ander zo veranderd is dat goede communicatie bijna onmogelijk is. Er kunnen ook veel conflicten zijn, zelfs over dingen die eigenlijk niet echt belangrijk zijn. In plaats van verbonden met je partner ervaar je dat je alleen in het leven staat.

Mijn therapie richt zich op het (weer) in contact brengen van de partners door ze aan te moedigen weer naar elkaar te luisteren en begrip voor elkaar en elkaars behoeftes op te brengen. Dit gebeurt in een rustige, positieve sfeer, waar ook uimte is voor alle emoties die daarbij naar boven kunnen komen. Goede communicatie en wederzijds respect staan hierbij centraal.


Seksuologische hulpverlening: seks als taal.

Seks kan gezien worden als een taal, waarbij duidelijk wordt hoe je tegenover je partner en je relatie staat. Seksualiteit kan een manier zijn om je meer verbonden met je partner te voelen, maar soms kan het ook juist een drempel vormen.

Wat wil je met vrijen aan je partner ‘vertellen’? Komt dat ook over? Kun jij duidelijk maken waaraan je behoefte hebt en begrijp jij wat jouw partner nodig heeft? Op het gebied van seksualiteit ligt de communicatie heel gevoelig en begrijp je als partners elkaars taal vaak niet helemaal. De misverstanden die hierdoor ontstaan kunnen negatieve gevolgen voor de relatie hebben. Bovendien kun je er onzeker door worden. Klachten op seksueel vlak – zoals erectiestoornissen, te vroeg klaarkomen, geen zin hebben in seks of pijn bij het vrijen – zijn vaak uitingen van het niet op elkaar afgestemd zijn en kunnen meestal verholpen worden door beter met elkaar te communiceren.

 

Hoe werkt seksuele hulpverlening?

In de therapie leer je hoe je elkaar duidelijk kunt maken wat je in de seks wilt beleven. Daarbij is het essentieel om niet alleen de seksuele behoeften van de ander te leren begrijpen, maar om ook je eigen seksuele verlangens te ontdekken en daarover te praten met je partner. Heb je behoefte aan teder of heftig, aan geborgenheid of  wil je juist experimenteren? Je partner kan jouw gedachten niet lezen, je zult duidelijk moeten zijn. De therapie helpt je dus om jezelf beter te leren afstemmen op zowel je eigen behoefte, als op de behoefte van je partner.

 

Emotie

Bij het op elkaar afstemmen van de seksuele behoeftes leg ik in de therapie vooral de nadruk op het emotionele contact tijdens de seks. Want juist hierin ligt het verschil tussen afstandelijkheid en nabijheid, en tussen lust en intimiteit. Daarbij kunnen nieuwe dimensies worden ervaren die de seksuele relatie weer spannend en vervullend maken, wat natuurlijk ook de hele relatie ten goede komt! Onzekerheid maakt dan plaats voor genot en plezier.

 

Voor welke leeftijd?

Mijn benadering van seksuele hulpverlening, namelijk het bevorderen van intimiteit en nabijheid, is niet alleen geschikt voor jonge mensen maar ook voor ouderen. Soms ervaren ouderen bepaalde lichamelijke ongemakken of handicaps als een belemmering en is de  seksuele beleving anders dan hoe die vroeger was. Met de juiste communicatie tussen de partners is het mogelijk om ondanks die ongemakken (weer) tot fijne, vervullende seksualiteit te komen. De kunst is dan om niet de intimiteit te gaan vermijden maar om samen te onderzoeken wat nog wel allemaal mogelijk is op dit gebied!


Ziekte en handicap

Mensen kunnen door ziekte, operaties of een handicap seksueel beperkt of onzeker zijn geworden. Lichamelijke ongemakken maken soms dat de oude manier van vrijen niet meer lukt, een operatie roept soms onzekerheid op over het uiterlijk hetgeen zijn weerslag kan hebben op de seksuele beleving. Schrik, angst en heftige behandelingen zoals bij bijvoorbeeld kanker, dempen vaak de seksuele behoefes omdat de ziekte en het overleven dan centraal staan. Angst, verdriet en vermijding kunnen tussen de partners in komen staan. Ook hierbij geldt, dat goede communicatie een voorwaarde is om het contact, de intimiteit en de seksuele relatie te bevorderen.

 

Pijn bij het vrijen (vaginisme, dysapreunie), erectiestoornissen en te vroeg klaarkomen

Ook voor deze klachten kunt u in mijn praktijk terecht.


Ook voor singles

Door het verbreken van eerdere relaties kun je behoorlijk onzeker geworden zijn over je eigen seksualiteit. Seksuele hulpverlening kan ook daar zijn nut bewijzen. Door inzicht te krijgen in wat er niet goed liep en hoe het in de toekomst anders zou kunnen, wordt de onzekerheid weggenomen en daarmee ook de angst om een nieuw (seksueel) contact aan te gaan. Ook kunnen ‘ tips’ gegeven worden hoe je de ander het beste kunt benaderen.

 

Seksverslaving

Wanneer ben je seksverslaafd (of pornoverslaafd) en wat kun je daarmee? Ik behandel seks- en pronoverslaving volgens de methode van Gertjan van Zessen en begeleid ook de relatie en ondersteun de partner hierbij: de ervaring leert, dat de relatie behoorlijk kan lijden onder een dergelijke verslaving en dat het vaak moeilijk is om het vertrouwen van de partner terug te winnen. Ook hierbij kan ik helpen.


Relatie en seksualiteit

Vaak komen seksuele spanningen voort uit relatieproblemen. Het is niet makkelijk om bij relatieproblemen de intimiteit goed te houden en je niet af te sluiten voor intimiteit, wat zich vaak vertaalt in ‘geen zin’  hebben. De partner voelt zich dan afgewezen, wat nog meer spanningen met zich meebrengt, een vicieuze cirkel is dan ontstaan. Dan is het belangrijk om eerst naar de relatie te kijken en om de problemen die daarin spelen op te lossen en daarna het seksuele stuk aan te pakken.

 

ACT en EMDR

ACT, acceptance commitment therapy, is een vorm van therapie die erg geschikt is om angsten (om je te openen, om gekwetst te worden, om het zelf niet goed te doen, om te falen, voor pijn), te behandelen. Vaak gebruik ik technieken uit deze therapievorm in mijn behandelingen. Dat geldt ook voor EMDR, dat goede resultaten geeft bij de behandeling van negatieve ervaringen.


De hulpverlening

Een ‘intake’ is een eerste gesprek waarin met elkaar kennis wordt gemaakt en de hulpvraag nauwkeurig besproken en geformuleerd wordt. Daarnaast stel ik u een aantal vragen over uw (eventuele) relatie, (seksuele) voorgeschiedenis, gezondheid, leefsituatie en over de manier waarop u in het leven staat. Vervolgens worden uw verwachtingen en mijn therapeutische mogelijkheden op elkaar afgestemd in een plan van aanpak, dat ik aan u voorleg, een behandelplan.

De frequentie van de gesprekken wordt afgestemd op uw behoefte.

Het totaal aantal gesprekken hangt af van de aard en de ernst van de problematiek. Mijn jarenlange ervaring in dit werk leert dat 5 tot 10 gesprekken voldoende zijn om de meeste problemen in goede banen te leiden. Soms zijn meer gesprekken nodig, dat gaat altijd in goed overleg.

 

Tarieven van de hulpverlening

Omdat ik geregistreerd lid ben van de NVPA wordt mijn hulpverlening door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed als ‘alternatieve zorg’ vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding hangt af van het type zorgverlening dat wordt verleend. Voor meer informatie heriover kunt u het beste contact met mij opnemen.

Mijn tarief bij volledige vergoeding door de zorgverzekeraar is 95 euro per sessie, uitgaande van 1uur en een kwartier.

Indien de zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt, is het in sommige situaties mogelijk een andere betalingsregeling te treffen. De hulpverlening kan te allen tijde door u worden gestopt.

Bij verhindering dient een afspraak uiterlijk 48 uur van te voren worden afgezegd. Zie hiervoor de ‘Algemene Voorwaarden’.

Verwijzing door een huisarts mag wel maar is niet nodig.

 

Privacy

Alles wat de hulpvrager vertelt, is strikt vertrouwelijk. Zonder schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie, ook gezinsleden of de huisarts niet. De gegevens worden opgenomen in een dossier waarin alleen de therapeut en de hulpvrager inzage hebben, tenzij schriftelijke toestemming is gegeven aan derden. Zie hiervoor ‘Privacy’.

 
Cora Hoogcarspel (therapeut)

Psychosociaal therapeut, relatietherapeut en seksuoloog NVVS-SH, sinds 1992 werkzaam in eigen praktijk in Halsteren. Daarnaast ben ik ook supervisor NVVS en regionaal seksuoloog verbonden aan de GGD Zeeland.
Lidmaatschappen van beroepsverenigingen:

NVPA

RBCZ

SCAG

NVVS